För föräldrar

 
Nedan kommer alla 2014 års brevutskick med info inför sommarens läger (tider, packlista o.s.v.). Du hittar även blanketter för friplats och reducerad avgift.